Kvinner

Kvinner

0

Det har eksistert kvinner på denne kloden like lenge som det har eksistert menn. De har bare ikke vært så godt synlig like lenge.

Kvinner tar mer ansvar for eget liv

I dag tar kvinner mer ansvar for det å bli mer synlig på alle arenaer i samfunnet. Men fortsatt er de i mindretall på noen områder, og i majoritet på andre.

Når vi får en total likestilling, er det ingen som helt vet. Ikke vet vi om det er ønskelig heller.

Heldigvis så er Norge en av de landene hvor det å være kvinne er relativt lett sammenlignet med mange andre land.

Kjøkkenet må også være praktisk i bruk

Next article