Hjem tilbehør

De tusen hjem

I de tusen hjem bor det til sammen i overkant av 5 millioner mennesker. Og alle har et spesielt forhold til akkurat sitt ...